کد جاوا اسکریپت افکت روی متن

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : کد جاوا اسکریپت

ایجاد افکت نمایشی روی متن

با استفاده از کد جاوا اسکریپت زیر شما می توانید یک متن را به صورت ویژه در وبلاگ و یا وب سایت خود به نمایش بگذارید .

در صورتی که می خواهید توجه مخاطبین خود را به بک متن جلب کنید ، استفاده از کد جاوا اسکریپت افکت روی متن را به شما پیشنهاد می کنیم

کد جاوا اسکریپت افکت روی متن

<script language="JavaScript1.2">
      /*
      By Sitekade.com (https://www.sitekade.com)
      */

      var message = "به سایتکده خوش آمدید"
      var neonbasecolor = "gray"
      var neontextcolor = "yellow"
      var flashspeed = 100 //in milliseconds

      ///No need to edit below this line/////

      var n = 0
      if (document.all || document.getElementById) {
        document.write('')
        for (m = 0; m < message.length; m++)
          document.write('<span id="neonlight' + m + '">' + message.charAt(m) + '</span>')
        document.write('')
      }
      else
        document.write(message)

      function crossref(number) {
        var crossobj = document.all ? eval("document.all.neonlight" + number) : document.getElementById("neonlight" + number)
        return crossobj
      }

      function neon() {

        //Change all letters to base color
        if (n == 0) {
          for (m = 0; m < message.length; m++)
            //eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
            crossref(m).style.color = neonbasecolor
        }

        //cycle through and change individual letters to neon color
        crossref(n).style.color = neontextcolor

        if (n < message.length - 1)
          n++
        else {
          n = 0
          clearInterval(flashing)
          setTimeout("beginneon()", 1500)
          return
        }
      }

      function beginneon() {
        if (document.all || document.getElementById)
          flashing = setInterval("neon()", flashspeed)
      }
      beginneon()
      document.body.innerHTML+="<h1 style='display:none;'><a href='https://www.sitekade.com'>آموزش برنامه نویسی</a></h1>";
    </script>

 

آموزش استفاده از کد جاوا اسکریپت