آموزش HTML – تگ em

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/09 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ em در HTML

تگ em که در دسته تگ های عبارتی یا Phrase می باشد ، تگی است که با استفاده از آن می توان بروی یک متن / کلمه تاکید کرد

  • تگ <em> یک تگ عبارتی است و متن را به صورت تاکید ارائه می دهد .
  • استفاده از تگ <em> توصیه نمی شود. اما برای رسیدن به نتایج بهتر می توانید از CSS استفاده کنید.

 

مثال از تگ em در HTML

<p>سایتکده وب سایت آمورش <em>برنامه نویسی</em> آنلاین .</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <em>

Element
<em> بله بله بله بله بله