آموزش HTML – تگ embed

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/09 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ embed در HTML

تگ embed تگی است که با استفاده از آن می توان محتوای خارجی (فایل های جانبی) را در یک صفحه ی وب قرار داد.

به عنوان مثال با استفاده از  تگ embed می توان فایل های PDF یا فایل های وب (مثه html و..) یا فایل های فلش ( swf ) تصاویر،ویدئو و.. را در یک صفحه وب قرار داد.

تگ <embed> یک قالب برای یک برنامه خارجی و یا محتوای تعاملی را تعریف می کند(a plug-in).

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

تگ <embed> یک تگ جدید در HTML5 است.

بیشتر مرورگرها از تگ <embed> در مدت زمان طولانی است که حمایت می کنند. با این حال، تگ <embed> بخشی از مشخصات HTML 4 نبوده. و اگر این تگ را در HTML 4 استفاده کنید صفحه شما فاقد اعتبار است.فقط زمانی صفحه شما اعتبار دارد که در HTML 5 استفاده شود.

 

مثال از تگ embed در HTML

<embed src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/Sitekade.com-swf-sample.swf">

تمرین کنید !

 

<embed src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/Sitekade-embed-html-tag.html">

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <embed>

Element
<embed> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ embed در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
height pixels مشخص کننده height موجود در تگ <embed>
src URL مشخص کننده آدرس فایل خارجی در تگ <embed>
type media_type مشخص کننده media type موجود در تگ <embed>
width pixels مشخص کننده width موجود در تگ <embed>