آموزش HTML – دستور <DOCTYPE!>

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/12 | بخش : آموزش HTML

دستور <!DOCTYPE> چیست ؟

دستور <DOCTYPE!> به مرورگر می فهماند که صفحه وبی که طراحی می کنید از چه نوعی است ، به طور مثال با این دستور شما می توانید مشخص کنید صفحه وب شما از کدام نسخه HTML استفاده کرده است ، بهتر است بدانید دستور <!DOCTYPE> تگ نیست بلکه صرفا یک دستورالعمل برای مشخص کردن نسخه ی یک صفحه یا فایل HTML می باشد.

در HTML4.01 دستور <!DOCTYPE> به DTD اشاره دارد زیرا HTML4.01 مبتنی بر SGML می باشد که DTD میاد و یکسری قوانینی را برای زبان نشانه گذاری مشخص میکند تا مرورگرها بتوانند یک صفحه ی وب را به صحیح ترین حالت نمایش دهند.

حال چون HTML5 مبتنی بر SGML نمی باشد لذا دیگه لازم نیست بخواهیم اشاره ای به DTD داشته باشیم. و به همین دلیل Doctype یک صفحه ی HTML5 خیلی راحت تر نسبت به نسخه های قبلی نوشته می شود.

دستور Doctype به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست لذا میتوانید با حروف کوچک انگلیسی نیز از این دستور استفاده نمایید. مثله:
<!doctype html>

 

مثال از دستور Doctype در HTML

در ادامه می توانید یک مثال از این دستور را مشاهده نمایید.

تمرین کنید !

 

نسخه های زبان HTML و همچنین اینکه برای هر یک از نسخه ها از چه دستورالعملی باید در ابتدای یک سند HTML استفاده کرد را نیز می توانید در ادامه مشاهده نمایید:

HTML 5

<!DOCTYPE html>

 

HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

 

HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 

HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

 

XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

 

XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

 

XHTML 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

 

پشتیبانی مرورگرها

در جدول زیر می توانید مشاهده نمایید که آیا مرورگرهای اینترنتی از دستورالعمل <!DOCTYPE> در HTML پشتیبانی میکنند یا خیر.

Element
<!DOCTYPE> بله بله بله بله بله