آموزش HTML – تگ wbr

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/16 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ wbr در HTML

تگ <wbr> تگی است که با استفاده از آن می توان از شکستن خط (محتوایی که در یک سطر قرار می گیرد) به سطر جدید بصورت خودکار جلوگیری کرد.

یعنی می تونیم خودمون تعیین کنیم که کجا سطر یا کلمه مون شکسته بشه و به سطر جدید بره، پس در کل ما با استفاده از تگ <wbr> می تونیم شکسته شدن سطر را مدیریت کنیم.

هنگامی که یک کلمه بیش از حد طولانی باشد یا شما می ترسید که مرورگر ادامه آن کلمه را در خط بعد نمایش دهد می توانید از تگ <wbr> استفاده کنید.

 

مثال از تگ wbr در HTML

<p>Try to shrink the browser window, to view how the very long word in 
the paragraph below will break:</p>

<p>This is a veryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryveryvery<wbr>longwordthatwillbreakatspecific<wbr>placeswhenthebrowserwindowisresized.</p>

<p><b>Note:</b> The wbr element is not supported in IE.</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ wbr در HTML

Element
<wbr> ۱٫۰ ۳٫۰ ۱۲٫۰ ۴٫۰ ۱۱٫۷