آموزش HTML – تگ ul

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/16 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ ul در HTML

تگ <ul> که مخفف کلمه ( UnOrdered List ) می باشد در لغت به معنی لیست نامرتب می باشد، تگی است که با استفاده از آن می توان یک لیست نامرتب را در یک صفحه وب ایجاد و یا تعریف کرد.

اینکه میگیم نامرتب یعنی آیتم ها یا گزینه های این لیست هیچگونه شماره یا در کل هیچگونه ترتیبی ندارند و در کنار همه ی گزینه ها یک علامت ( دایره توپُر مشکی ) قرار دارد.

که البته ما می توانیم به دلخواه این ( دایره توپُر مشکی ) رو با استفاده از CSS تغییر دهیم، مثلا می تونیم حذفش کنیم کامل یا نه مثلا رنگش رو یا شکل دایره توپُر رو تغییر دهیم.

  • تگ <ul> یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب (که به صورت گلوله نمایش داده می شود) را تعریف می کند.
  • تگ <ul> همراه با تگ <li> برای لیست های غیر ترتیبی بکار می رود.

 

مثال از تگ ul در HTML

<ul>
  <li>php</li>
  <li>java</li>
  <li>ASP</li>
</ul>

تمرین کنید !

 

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ ul در HTML

Element
<ul> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ ul در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
compact compact در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

باعث میشه آیتم های لیست بصورت فشرده نمایش داده شوند.

type disc
square
circle
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نوع یا شکل آیتم ها یا گزینه های لیست را مشخص می کند.