آموزش HTML – تگ tr

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ tr در HTML

تگ <tr> تگی است که در درون تگ table قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان سطرهای یک جدول را مشخص و یا تعریف نمود.

 • تگ <tr> یک سطر در جدول HTML تعریف می کند.
 • یک عنصر <tr> شامل یک یا چند عنصر <th> و <td> است.

 

مثال از تگ tr در HTML

<table border="1">
 <tr>
 <td>A</td>
 <td>B</td>
 <td>C</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>D</td>
 <td>E</td>
 <td>F</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>D</td>
 <td>E</td>
 <td>F</td>
 </tr> 
</table>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ tr در HTML

Element
<tr> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ tr در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align right
left
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز یا موقعیت قرارگیری متن موجود در تگ tr را مشخص می کند.

char character در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز محتوای درون تگ tr را بر اساس کاراکتر مشخص می کند.

bgcolor rgb(x,x,x)
xxxxxx#
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

رنگ پس زمینه تگ tr را مشخص می کند.

charoff number در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تعداد کاراکترهای موجود در تگ tr را که توسط صفت char مشخص شده است را مشخص می کند.

valign top
middle
bottom
baseline
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز محتوای موجود در تگ tr را بصورت عمودی مشخص می کند.