آموزش HTML – تگ time

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ time در HTML

تگ <time> تاریخ یا زمان قابل خواندن برای انسان تعریف می کند.

این عنصر می تواند به عنوان یک روشی برای رمز کردن تاریخ و زمان در یک روش قابل خواندن توسط ماشین استفاده شود به طوری که، عوامل کاربر می توانند پیشنهاد افزودن یادآور تولد یا رویداد های زمان را به تقویم کاربر بدهند و موتورهای جستجوگر می توانند نتایج جستجوی دقیق یا هوشمندی تولید کنند.

  • این زمان یا تایم هم می تواند توسط انسان ها (کاربران جان دار سایت ها) و هم توسط ربات ها یا ماشین های خواننده قابل درک و تفسیر و خواندن باشد.
  • این تگ یک صفت بنام صفت datetime می پذیرد که با استفاده از این صفت می توان زمان یا تاریخ دقیق عمل انجام یک کار را مشخص کرد.

 

مثال از تگ time در HTML

<p dir="ltr">
My BirthDay Is <time datetime="1992-10-17">Here</time>
</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ time در HTML

Element
<time> ۶٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱

 

 

جدول صفات تگ time در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
datetime datetime زمان (ساعت دقیق) و تاریخ انجام عمل یک کار را مشخص می کند