آموزش HTML – تگ td

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ td در HTML

تگ <td> تگی است که درون تگ Table مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان سلول ها یا در واقع همون خانه های جدول را تعریف و یا ایجاد کرد.

جدول HTML دو نوع سلول را تعریف می کند:

 1. سلول Header – شامل اطلاعات هدر (توسط عنصر <th> ایجاد می شود)
 2. سلول استاندارد – شامل داده ها (توسط عنصر <td> ایجاد می شود)

 

نکات و توضیحات

 • اکثر صفت های تگ <td> در HTML5 منسوخ شده اند و دیگر از آنها استفاده نمی شود. (باید از CSS بجای آنها استفاده نمایید)
 • دو خصوصیت colspan و rowspan امکان طول محتوای بیش از چند ستون یا سطر را می دهند.
 • متن در تگ <th> به طور پیش فرض به صورت برجسته (bold) و وسط چین می باشد.
 • متن در تگ <td> به طور پیش فرض به صورت منظم و در تراز چپ قرار می گیرد.

 

مثال از تگ td در HTML

<table border="1">
 <tr>
  <td>Cell A</td>
  <td>Cell B</td>
 </tr>
</table>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ td در HTML

Element
<td> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ td در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
abbr text در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برای مشخص کردن یک مخفف (اختصار) از سلول های جدول.

align left
right
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

موقعیت یا تراز قرار گیری محتوای سلول ها را مشخص می کند.

axis category_name در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برای دسته بندی (کَتِگوری) کردن سلول های جدول.

bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برای مشخص کردن رنگ پس زمینه سلول ها استفاده می شود. 

char character در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز محتوای درون تگ td را بر اساس کاراکتر مشخص می کند.

charoff number در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تعداد کاراکترهای موجود در تگ td را که توسط صفت char مشخص شده است را مشخص می کند.

colspan number برای ادغام کردن ستون های یک جدول استفاده می شود.
headers header_id مشخص می کند که فلان سلول (td) مرتبط یا متعلق به فلان ستون (th) می باشد.
height pixels

%

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برای تنظیم اندازه ارتفاع سلول های جدول استفاده .

nowrap nowrap در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مشخص می کند که محتوای درون تگ td نباید شکسته شود و به سطر بعد برود.

rowspan number برای ادغام کردن سطرهای یک جدول استفاده می شود.
scope col
colgroup
row
rowgroup
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

روشی را برای مرتبط کردن سلول های یک جدول با ستون های آن جدول مشخص می کند.

valign top
middle
bottom
baseline
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز محتوای موجود در تگ td را بصورت عمودی مشخص می کند. 

width pixels

%

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

برای تنظیم اندازه عرض سلول های جدول استفاده می شود.