آموزش HTML – تگ tbody

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ tbody در HTML

تگ <tbody> محتویات بدنه یک جدول را گروه بندی می کند.

تگ <tbody> همراه با تگ <thead> ( عناوین ستونها (header)) و <tfoot> ( محتویات انتهای ستونها(footer)) برای مشخص کردن هر قسمت از جدول استفاده می شوند.

مرورگرهای وب می توانند از این عناصر برای فعال کردن پیمایش بدنه جدول مستقل از سربرگ و پاورقی استفاده کنند. همچنین هنگام print گرفتن از جدول های بزرگ که معمولا چند صفحه ای می باشند این عناصر قادر هستند که header و footer جداول را در بالا و پایین همه صفحات چاپی تکرار کنند.

طریقه قرار گیری تگ <tbody>: تگ <tbody> داخل تگ <table> قرار می گیرد و پس از عناصر <caption> و <colgroup> و عنصر <thead> می آید.

 

نکته ها و ترفندها

 • تگ <tbody> باید حداقل یک تگ <tr> درون خود داشته باشد.
 • تگ های <thead>, <tbody>, و <tfoot> به طور پیش فرض بر روی طرح جدول تاثیر نمی گذارند. با این حال، شما می توانید برای استایل دادن به این عناصر از CSS استفاده کنید.
 • خصوصیت های موجود در HTML 4.01 در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

 

مثال از تگ   در HTML

<table>
 <thead>
 <tr>
   <th>Month</th>
   <th>Savings</th>
 </tr>
 </thead>
 <tfoot>
 <tr>
   <td>Sum</td>
   <td>$180</td>
 </tr>
 </tfoot>
 <tbody>
 <tr>
   <td>January</td>
   <td>$100</td>
 </tr>
 <tr>
   <td>February</td>
   <td>$80</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ tbody در HTML

Element
<tbody> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ tbody در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align right
left
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز یا موقعیت قرار گیری متن درون تگ tbody را مشخص می کند.

char character در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز محتوای درون تگ tbody را بر اساس کاراکتر مشخص می کند.

charoff number در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تعداد کاراکترهای موجود در تگ tbody را که توسط صفت char مشخص شده است را مشخص می کند.

valign top
middle
bottom
baseline
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

تراز محتوای موجود در تگ tbody را بصورت عمودی مشخص می کند.