آموزش HTML – تگ summary

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ summary در HTML

تگ <summary> یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر <details> تعریف می کند. که عنوان را می توان با استفاده از کلیک کردن باز یا بسته نمایید.

  • تگ <summary> یک تگ جدید در HTML5 است.
  • تگ <summary> باید به صورت اولین عنصر فرزند تگ <details> قرار گیرد.

 

مثال از تگ summary در HTML

<details>
<summary>کپی رایت ۱۹۹۹-۲۰۱۱٫</summary>
<p> - تمامی حقوق محفوظ است</p>
<p>سایتکده آموزش آنلاین برنامه نویسی</p>
</details>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ summary در HTML

Element
<summary> ۱۲٫۰ پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود ۶٫۰ ۱۵٫۰