آموزش HTML – تگ sub

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ sub در HTML

تگ <sub> متن را به صورت زیرنویس تعریف می کند. زیرنویس ها معمولا به اندازه ی نصف ارتفاع یک کاراکتر پایین تر از بقیه ی کاراکتر قرار می گیرند و گاهی اوقات در یک فونت کوچکتر ارائه می شوند . از زیرنویس می توان برای نمایش فرمول شیمیایی استفاده کرد.

از تگ <sup> برای تعریف متن به صورت بالانویس استفاده می کنیم.

 

مثال از تگ sub در HTML

<p>سایتکده ، آموزش <sub>آنلاین</sub> برنامه نویسی.</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ sub در HTML

Element
<sub> بله بله بله بله بله