آموزش HTML – تگ strike

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ strike در HTML

تگ <strike> تگی است که با استفاده از آن می توان یک خط صاف بروی یک محتوا کشید، جهت ایجاد یک محتوای خط خورده یا محتوایی که از بین رفته یا محتوایی که اعتبارش تموم شده.

این تگ در HTML5 منسوخ شده و پشتیبانی نمی شود لذا لازم نیست از آن استفاده نمایید و می توانید از تگ های <del> یا <s> استفاده نمایید.

  • تگ <strike> یک متن خط خورده را تعریف می کند.

 

مثال از تگ strike در HTML

<p>Version 2.0 is <strike>not yet available!</strike> now available!</p>

تمرین کنید !

 

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ strike در HTML

Element
<strike> بله بله بله بله بله