آموزش HTML – تگ source

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ source در HTML

تگ <source> تگی است که با استفاده از آن می توان یک منبع یا بطور کلی مسیر یک فایل را برای تگ های چند رسانه ای همچون <audio> و <video> مشخص کرد.

معمولا از این تگ برای مشخص کردن منبع یا همون مسیر فایل صوتی یا ویدئویی در تگ های چند رسانه ای مثه <audio> و <video> استفاده می شود.

تگ <source> به شما اجازه می دهد که سورس های متفاوت صوتی یا ویدیویی برای مرورگر تعیین کنید تا بر اساس نوع کدک یا نوع رسانه ای که پشتیبانی می کند، یکی را انتخاب کند.

 

مثال از تگ source در HTML

<audio controls>
  <source src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/demo.mp3" type="audio/mpeg">
  متاسفانه ،مرورگر شما از تگ صدا پشتیبانی نمی کند
</audio>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ source در HTML

Element
<source> ۴٫۰ ۳٫۵ ۹٫۰ ۴٫۰ ۱۰٫۵

 

جدول صفات تگ source در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
src URL برای مشخص کردن مسیر یا محل فایلی که قرار است اجرا شود.
srcset URL محل یا مسیر فایلی را که قرار است در حالت های مختلف صفحه نمایش اجرا شود را مشخص می کند.
media media_query برای مشخص کردن حالت های مختلف برای نمایش صفحه وب. (برای واکنش گرایی)
sizes برای ایجاد تصاویر واکنش گرا – جهت نمایش در حالت های مختلف یک صفحه نمایش.
type MIME-type نوع محتوایی رسانه یا نوع رسانه را مشخص می کند. (مثلا نوع محتوایی فایل های ویدئویی از نوع mp4 میشه video/mp4)