آموزش HTML – تگ small

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ small در HTML

تگ <small> تگی است که با استفاده از آن می توان یک متن نسبتا کوچک را ایجاد کرد. (در واقع هرچیزی که درون این تگ قرار بگیرد نسبت به بقیه محتوا کمی کوچکتر می باشد)

  • تگ <small> متن درونش را یک واحد کوچکتر از متون اطرافش مشخص می کند.

 

نکات و توضیحات

با استفاده از CSS نیز می توان اندازه فونت (سایز متن) را کوچک یا بزرگ و در کل می توان به دلخواه این اندازه را تنظیم کرد.

تگ <small> یک تگ inline می باشد، ولی اگه این تگ درون یک تگ بلاکی ( مثه تگ <p> ) قرار بگیرد حالت نمایشش بصورت بلاکی خواهد شد.

 

مثال از تگ small در HTML

<p>sitekade.com - آموزش آنلاین برنامه نویسی</p>
<p><small>Copyright 2015-2020 by Sitekade</small></p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ small در HTML

Element
<small> بله بله بله بله بله