آموزش HTML – تگ section

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ section در HTML

تگ <section> تگی است که با استفاده از آن می توان یک سِکشن یا Section یا بطور کلی یک بخش را در یک صفحه وب ایجاد کرد.

معمولا از این تگ برای مشخص کردن یک محتوای مستقل استفاده می شود و همچنین معمولا هر سِکشن یا Section دارای یک عنوان می باشد و عنوان را نیز می توانید از طریق تگ های تیتر H1H6 ایجاد نمایید.

  • تگ <section> تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب، مانند فصل، هدر، پاورقی، و یا هر بخش دیگر از سند را مشخص می کند.

 

نکات و توضیحات

  • تگ <section> یک تگ جدید در HTML5 می باشد.
  • برای رعایت مسائل سئو، لطفا توجه داشته باشید : برای ایجاد یک ظرف یا کانتینر برای نگهداری دیگر تگ های درون یک صفحه وب باید از تگ <div> استفاده نمایید.
  • برای ایجاد هدر (سربرگ یا ابتدایی ترین قسمت سایت) برای صفحه وبتان باید از تگ <header> و برای ایجاد فوتر (پابرگ یا پایینی ترین قسمت سایت) باید از تگ <footer> استفاده نمایید.
  • برای ایجاد پست ها (مقاله ها) ی سایتتون باید از تگ <article> استفاده نمایید.

 

مثال از تگ section در HTML

<section>
  <h3>آموزش برنامه نویسی</h3>
  <p>آموزش برنامه نویسی آنلاین در سایتکده</p>
</section>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ section در HTML

Element
<section> بله بله بله بله بله