آموزش HTML – تگ samp

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ samp در HTML

تگ <samp> که مخفف Sample می باشد ، تگی است که در دسته ی تگ های عبارتی یا Phrase می باشد ، و با استفاده از آن می توان خروجی یک برنامه کامپیوتری را در یک صفحه وب قرار داد.

  • تگ <samp> یک تگ عبارتی است. نمونه خروجی از یک برنامه کامپیوتری را مشخص می کند.
  • استفاده از این تگ توصیه نمی شود. اما برای رسیدن به نتایج بهتر می توانید از CSS استفاده کنید.

 

 

در جدول زیر می توانید تمامی تگ های عبارتی را مشاهده نمایید :

نام صفت  مقدار
<em> متن را به صورت emphasized نمایش می دهد.
<strong> متن را به صورت strong نمایش می دهد.
<dfn> جهت تعریف definition term
<code> متن را به صورت computer code نمایش می دهد.
<samp> متن را به صورت sample computer code نمایش می دهد.
<kbd> متن را به صورت keyboard نمایش می دهد.
<var> متن را به صورت variable نمایش می دهد.

 

مثال از تگ samp در HTML

<samp>Sample output from a computer program</samp>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ samp در HTML

Element
<samp> بله بله بله بله بله