آموزش HTML – تگ rt

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ rt در HTML

تگ <rt> که حتی در بخش قبلی ( که آموزش تگ <rp> را یاد گرفتیم ) هم اشاره کردم به همراه تگ های <rp> و <ruby> برای حاشیه نویسی در تایپوگرافی زبان های شرق آسیا (مثه چینی ، ژاپنی ) مورد استفاده قرار می گیرد.

  • تگ <rt> توضیح یا تلفظ صحیح حروف (برای تایپوگراف شرق آسیا) در حاشیه نویسی <ruby> را مشخص می کند.
  • تگ <rt> همراه با تگ <ruby> و تگ <rp> به کار می رود: تگ <ruby> شامل یک یا چند کاراکتر است که نیاز به تفسیر یا تلفظ صحیح کارکترها دارد، و تگ <rt> برای دادن اطلاعات و اختیار به تگ <rp> که چه چیزی نشان داده شود، هنگامی که مرورگر از حاشیه نویسی <ruby> پشتیبانی نکند.
  • تگ <rt> یک تگ جدید در HTML5 است.

 

مثال از تگ rt در HTML

<ruby>
 漢 <rp>(</rp><rt>かん</rt><rp>)</rp>
 字 <rp>(</rp><rt>じ</rt><rp>)</rp>
</ruby> 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ rt در HTML

Element
<rt> ۵٫۰ ۳۸٫۰ ۵٫۵ ۵٫۰ ۱۵٫۰