آموزش HTML – تگ q

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ q در HTML

تگ <q> تگی است که با استفاده از آن می توان یک نقل قول کوتاه (Short Quotation) را در یک صفحه وب ایجاد کرد.

  • تگ <q> یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند.
  • از عنصر <blockquote> برای نشانه گذاری یک بخش استفاده می شود که به نقل از منبع دیگری است.
  • مرورگرها معمولا علامت نقل قول را در اطراف نقل قول درج می کنند.

 

مثال از تگ q در HTML

<p>اخبار شبکه یک گفت :
<q>سردار بزرگ اسلام قاسم سلیمانی شهید شد .</q>
</p>

تمرین کنید !

 

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ q در HTML

Element
<q> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ q در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
cite URL آدرس منبع نقل قول را مشخص می کند.