آموزش HTML – تگ output

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ output در HTML

تگ <output> همان طور که از اسمش هم مشخصه تگی است که با استفاده از آن می توان خروجی یک عمل انجام شده ( مثلا عمل محاسبه ) را در یک صفحه وب به نمایش گذاشت.

  • تگ <output> نشان دهنده نتیجه یک محاسبه است. (مانند نتیجه محاسبات انجام شده توسط یک اسکریپت)
  • تگ <output> یک تگ جدید در HTML5 است.

 

مثال از تگ output در HTML

<h3>برای محاسبه اعداد را تغییر دهید </h3>
<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
<input type="number" id="a" value="50">
<br>+<br>
<input type="number" id="b" value="50">
<br>=<br>
<output name="x" for="a b"></output>
</form>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ output در HTML

Element
<output> ۱۰٫۰ ۴٫۰  ۱۳٫۰ ۵٫۱ ۱۱٫۰

 

جدول صفات تگ output در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
for element_id رابطه بین نتیجه محاسبات و عناصر مورد استفاده در محاسبات را مشخص می کند.
form form_id مشخص می کند که تگ output متعلق به ۱ یا چند فرم می باشد.
name name یک نام را برای تگ output مشخص می کند.