آموزش HTML – تگ option

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ option در HTML

تگ <option> تگی است که با استفاده از آن می توان گزینه ها یا آیتم های یک لیست ( معمولا لیست کشویی ) را مشخص کرد.

تگ <option> در درون تگ های <select> و <datalist> برای ایجاد گزینه ها یا در واقع همون آیتم ها یا (option) های این لیست ها مورد استفاده قرار می گیرد.

  • تگ <option> یک گزینه برای لیست انتخاب تعریف می کند.
  • <option> داخل تگ <select> یا تگ <datalist> قرار می گیرد.

 

مثال از تگ option در HTML

<select>
  <option value="sadegh">php</option>
  <option value="reza">asp</option>
  <option value="alireza">python</option>
  <option value="mohsen">javascript</option>
</select>

 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ option در HTML

Element
<option> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ option در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
disabled disabled مشخص می کند که option باید غیر فعال شود.
label text یک برچسب کوتاه برای option مشخص می کند.
selected selected مشخص می کند که کدام گزینه بصورت پیش فرض انتخاب شده باشد.
value text یک مقدار که در هنگام ارسال داده ها به سرور، در سرور ذخیره می شود.