آموزش HTML – تگ optgroup

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ optgroup در HTML

تگ <optgroup> تگی است که با استفاده از آن می توان گزینه های موجود در یک لیست کشویی (از طریق تگ <select> می توان یک لیست کشویی ایجاد کرد) را دسته بندی کرد.

اگه شما دارای یک لیست کشویی با گزینه های بسیار زیاد می باشد، پیشنهاد می کنم حتما با استفاده از این تگ ، گزینه های موجود در لیست را جهت خوانایی بهتر دسته بندی نمایید.

  • تگ <optgroup> برای گروه بندی option های (گزینه ها) مرتبط در یک لیست کشویی استفاده می شود.

 

مثال از تگ optgroup در HTML

<select>
 <optgroup label="زبان های برنامه نویسی تحت وب">
  <option value="sadegh">php</option>
  <option value="reza">asp</option>
  <option value="alireza">python</option>
  <option value="mohsen">javascript</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="cms ها">
  <option value="fateme">wordpress</option>
  <option value="maryam">joomla</option>
  <option value="nazanin">drupal</option>
  <option value="anna">vbulletin</option>
 </optgroup>
</select>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ optgroup در HTML

Element
<optgroup> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ optgroup در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
disabled disabled دسته یا گروهی از گزینه ها را غیرفعال می کند.
label text یک برچسب برای option-group مشخص می کند.