آموزش HTML – تگ noframes

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ noframes در HTML

تگ <noframes> همون طور که از اسمش هم مشخصه تگی است که درون تگ <frameset> قرار می گیرد و می تواند یک متن یا محتوا را برای نمایش به کاربر (برای وقتی که مرورگر از فریم ها پشتیبانی نکند) ایجاد نمود.

  • تگ <noframes> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  • تگ <noframes> یک جایگزین برای مرورگرهایی است که از تگ <frame> پشتیبانی نمی کنند. تگ <noframes> می تواند تمامی عناصری که به صورت نرمال در تگ <body> در صفحه HTML قرار می گیرد را شامل شود.
  • تگ <noframes> را می توان برای لینک کردن به یک نسخه بدون فرم از وب سایت و یا برای نمایش یک پیام به کاربران که اطلاع دهد چه فریم هایی مورد نیاز است، استفاده کرد.
  • تگ <noframes> داخل تگ <frameset> قرار می گیرد.
  • اگر می خواهید یک صفحه حاوی frames، را Validate (اعتبار) کنید لازم است که <DOCTYPE> به یکی از دو حالت “HTML Frameset DTD” یا “XHTML Frameset DTD” تنظیم شده باشد.

 

مثال از تگ noframes در HTML

<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="https://www.sitekade.com">
  <frame src="https://www.sitekade.com/shop">
  <noframes>متاسفانه مرورگر شما از فریم پشتیبانی نمیکند</noframes>
</frameset> 

 

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ noframes در HTML

Element
<noframes> بله بله بله بله بله