آموزش HTML – تگ nav

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ nav در HTML

تگ <nav> تگی است که با استفاده از آن می توان یک منوی ناوبری یا Navigation Menu که از تعدادی لینک تشکیل شده است را ایجاد نمود.

وقتی میگیم منوی ناوبری ، یعنی بطور کلی منویی که بتونه کاربر رو به بخش های مختلف یک سایت منتقل کنه، جوری که کاربر بتونه با یک نگاه متوجه شه چه نوع مطالبی با چه دسته بندی هایی در این سایت قرار داده شده است.

  • تگ <nav> مجموعه ای از لینک های ناوبری را تعریف می کند.
  • لازم نیست تمام لینک های صفحه را در تگ <nav> قرار داد. در تگ <nav> فقط لینک های ناوبری اصلی در نظر گرفته می شود.
  • در مرورگرهای با قابلیت screen reader که برای افراد ناتوان ایجاد شده اند می توان مشخص کرد که محتوای عناصری مثل nav مورد بررسی قرار بگیرد یا اینکه قلم گرفته شوند.
  • تگ <nav> یک تگ جدید در HTML5 است.
  • با استفاده از تگ ul نیز می توانیم منوی ناوبری هم بصورت افقی و هم عمودی ایجاد نماییم.

   

  مثال از تگ nav در HTML

  <nav>
   <a href="/html/">HTML</a> |
   <a href="/css/">CSS</a> |
   <a href="/js/">JavaScript</a> |
   <a href="/jquery/">jQuery</a>
  </nav>

  تمرین کنید !

   

  پشتیبانی مرورگرها از تگ nav در HTML

  Element
  <nav> ۶٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱