آموزش HTML – تگ meter

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ meter در HTML

تگ <meter> تگی است که با استفاده از آن می توان یک اندازه گیری بصورت عددی یا بطور کلی یک گیج (Gauge) را با استفاده از یکسری مقادیر با اندازه مشخص ایجاد کرد.

یک نمونه و مثال خیلی واضح بخوایم از این تگ بیان کنیم ، درایورها یا دیسک ها و یا بطور کلی فضاهای ذخیره سازی می باشد که با استفاده از این تگ می توان میزان فضای استفاده شده و میزان فضای استفاده نشده را به نمایش درآورد.

  • تگ <meter> اندازه گیری عددی یا مقدار کسری را در محدوده شناخته شده تعریف می کند.
  • تگ <meter> به عنوان مقیاس نیز شناخته شده است. مثال: نحوه استفاده از دیسک، ارتباط از نتیجه جستجو و غیره.
  • از تگ <meter> نباید برای نشان دادن یک جریان (مانند نوار پیشرفت) استفاده کرد. برای نشان دادن نوار پیشرفت می توانید از تگ <progress> استفاده کنید.

 

مثال از تگ meter در HTML

<p>1: <meter min="0" max="100" low="20" high="90" value="95"></meter></p>
<p>2: <meter min="0" max="100" low="20" high="90" value="50"></meter></p>
<p>3: <meter min="0" max="100" low="20" high="90" value="19"></meter></p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ meter در HTML

Element
<meter> ۸٫۰ ۶٫۰ ۱۳٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۰

 

جدول صفات تگ meter در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
form form_id مشخص می کند که تگ meter متعلق به ۱ یا چندین فرم می باشد.
high number بالاترین یا بیشترین مقدار از محدوده را مشخص می کند.
low number پایین ترین یا کمترین مقدار از محدوده را مشخص می کند.
max number رنجی برای مشخص کردن مقدار maximum
min number کمترین مقداری که می تونه وارد بشه.
optimum number یک مقدار نرمال/مطلوب را مشخص می کند.
value number مقدار اندازه گیج (Gauge) یا در کل همون تگ meter را مشخص می کند. (ضروری است)