آموزش HTML – تگ menuitem

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ menuitem در HTML

تگ <menuitem> تگی است که در درون تگ <menu> مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان آیتم های تگ <menu> را ایجاد کرد.

  • تگ <menuitem> برای معرفی یک آیتم دستوری یا آیتم منو که کاربر می تواند از منوی popup آن را فراخوانی کند.
  • تگ <menuitem> یک تگ جدید در HTML5 است.

 

مثال از تگ menuitem در HTML

<div contextmenu="mymenu">
<p>برای نمایش منو، لطفا تو این محدوده کلیک راست نمایید</p>
 
<menu type="context" id="mymenu">
 <menuitem label="تازه سازی صفحه" onclick="window.location.reload();"></menuitem>
 <menuitem label="ایمیل کردن این صفحه" onclick="window.location='mailto:?body='+window.location.href;"></menuitem>
 <menuitem label="آموزش آنلاین برنامه نویسی" onclick="window.location='https://www.sitekade.com'" icon="https://www.sitekade.com/wp-content/themes/Sitekade/assets/img/Sitekade-logo.png"></menuitem>
 <menuitem label="روی من کلیک کن" onclick="alert('سلام خوبی؟');"></menuitem>
</menu>
 
</div>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ menuitem در HTML

Element
<menuitem> پشتیبانی نمی شود بله از نسخه ۸ به بالا پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود

 

جدول صفات تگ menuitem در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
checked checked بررسی میکند که آیا آیتم تیک خورده یا نه.
(فقط برای “type = “radio یا “type = “checkbox)
default default یک آیتم را بصورت آیتم پیش فرض مشخص می کند.
disabled disabled باعث می شه آیتم غیرفعال بشه.
icon URL یک تصویر یا آیکون را برای آیتم مشخص می کند.
label Text یک عنوان یا برچسب را برای آیتم مشخص می کند. (ضروری)
radiogroup groupname یک نام را برای گروهی از radio ها مشخص میکند.
(فقط برای “type = “radio )
type checkbox
command
radio
نوع آیتم را مشخص می کند.
( بصورت پیش فرض command می باشد یعنی متن ساده )
( نوع checkbox باکسی که بتوان چندین گزینه را تیک زد را ایجاد می کند )
( نوع radio هم فقط می توان یک گزینه را انتخاب کرد را ایجاد می کند )