آموزش HTML – تگ menu

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ menu در HTML

تگ <menu> تگی است که با استفاده از آن می توان یک منو را ایجاد کرد، در واقع یک منو یا لیستی از دستورات را می توان از طریق این تگ ایجاد کرد، همچنین با استفاده از تگ <menuitem> می توان آیتم های این منو را ایجاد کرد.

 • تگ <menu> یک لیست یا منو از دستورات تعریف می کند.
 • تگ <menu> برای منوهای زمینه ای، نوار ابزار و برای لیست کنترل های فرم و دستورات استفاده می شود.
 • تگ <menu> در HTML4 منسوخ شده بود ولی در HTML5 دوباره تعریف شده و می توان از آن فقط برای ایجاد یک Context Menu یا منوی زمینه استفاده کرد.
 • برای ایجاد یک لیست اصلا از تگ <menu> استفاده نکنید، برای ایجاد یک لیست مرتب از تگ <ol> و برای ایجاد لیست نامرتب از تگ <ul> استفاده نمایید .
 • تگ <menu> فقط بروی مرورگر موزیلا فایرفاکس اجرا می شود.

 

مثال از تگ menu در HTML

<div style="background:yellow;border:1px solid #cccccc;padding: 10px;" contextmenu="mymenu">
<p>برای مشاهده منو روی این قسمت راست کلیک کنید !

<menu type="context" id="mymenu">
 <menuitem label="بارگذاری مجدد" onclick="window.location.reload();" icon="ico_reload.png"></menuitem>
 <menu label="اشتراک گذاری روی ...">
  <menuitem label="توئیتر" icon="ico_twitter.png" onclick="window.open('//twitter.com/intent/tweet?text=' + window.location.href);"></menuitem>
  <menuitem label="فیسبوک" icon="ico_facebook.png" onclick="window.open('//facebook.com/sharer/sharer.php?u=' + window.location.href);"></menuitem>
 </menu>
 <menuitem label="ایمیل این صفحه" onclick="window.location='mailto:?body='+window.location.href;"></menuitem>
</menu>

</div>

<p>این منو فقط در مرورگر فایرفاکس قابل مشاهده خواهد بود</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ menu در HTML

Element
<menu> پشتیبانی نمی شود بله پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود پشتیبانی نمی شود

 

جدول صفات تگ menu در HTML

نام صفت مقدار توضیح
label text تنظیم یک لیبل یا عنوان جهت نمایش در منو
type popup
toolbar
context
نوع منو را مشخص می کند