آموزش HTML – تگ mark

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ mark در HTML

تگ<mark> تگی است که با استفاده از آن می توان یک محتوا را بصورت مارک شده ( ماژیک زرد ) ایجاد و نمایش داد.

  • تگ <mark> یک متن علامت گذاری شده را مشخص می کند.
  • اگر شما می خواهید قسمتی از متن را برجسته کنید از تگ <mark> استفاده کنید.
  • تگ <mark> یک تگ جدید در HTML5 است.

 

مثال از تگ mark در HTML

<p>سایتکده <mark>آموزش آنلاین</mark> برنامه نویسی.</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ mark در HTML

Element
<mark> ۶٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱