آموزش HTML – تگ main

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ main در HTML

تگ <main> که معنی آن در لغت میشه (اصلی) همانطور که از اسمش هم مشخصه تگی است که با استفاده از آن می توان محتوای اصلی یک صفحه وب را ایجاد کرد.

یعنی در واقع برای ایجاد محتوای اصلی سایت، محتوایی که دارای ارزش هست، محتوایی که مرورگرها و موتورهای جستجوگر بهش توجه میکنن رو میشه از طریق این تگ ایجاد کرد.

مثال از تگ main در HTML

<main>
 <h1>Web Browsers</h1>
 <p>Google Chrome, Firefox, and Internet Explorer are the most used browsers today.</p>

 <article>
  <h1>Google Chrome</h1>
  <p>Google Chrome is a free, open-source web browser developed by Google,
  released in 2008.</p>
 </article>

 <article>
  <h1>Internet Explorer</h1>
  <p>Internet Explorer is a free web browser from Microsoft, released in 1995.</p>
 </article>

 <article>
  <h1>Mozilla Firefox</h1>
  <p>Firefox is a free, open-source web browser from Mozilla, released in 2004.</p>
 </article>
</main>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ main در HTML

Element
<main> ۶٫۰ ۴٫۰ ۱۲٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱