آموزش HTML – تگ kbd

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/12 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ kbd در HTML

تگ kbd که مخفف Keyboard Input می باشد تگی است که در دسته ی تگ های عبارتی یا Phrase می باشد ، با استفاده از آن می توان یک ورودی صفحه کلید یا Keyboard Input را در یک صفحه وب قرار داد.

  • تگ <kbd> مانند بسیاری از تگ های html دارای یک تگ باز ( opening tag ) و یک تگ بسته ( closing tag ) می باشد.
  • تگ <kbd> یک تگ عبارتی است و ورودی صفحه کلید را مشخص می کند.
  • استفاده از این تگ توصیه نمی شود، اما برای رسیدن به نتایج بهتر از CSS استفاده می کنیم.
تمام تگ های عبارتی:
نام تگ  توضیحات 
تگ <em> متن را به صورت تاکیدی نمایش می دهد.
تگ <strong>  متن را به صورت strong یا bold (درشت) نمایش می دهد.
تگ <dfn> تگ عبارتی dfn یک اصطلاح تعریف شده را تعریف می کند
تگ <code> متن را به صورت computer code نمایش می دهد.
تگ <samp> متن را به صورت نمونه کد کامپیوتری نمایش می دهد.
تگ <kbd> تگ عبارتی kbd ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
تگ <var>  تگ عبارتی var یک متغیر را در سند HTML تعریف می کند

مثال از تگ kbd در HTML

<p>سایتکده ، آموزش آنلاین برنامه نویسی</p>

<kbd>a=5;</kbd> <br>
<kbd>b=3;</kbd> <br>
<kbd>c=a+b;</kbd>

<p>آموزش HTML</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ kbd در HTML

Element
<kbd> بله بله بله بله بله