آموزش HTML – تگ iframe

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ iframe در HTML

تگ iframe تگی است که با استفاده از آن می توان یک فریم ( قاب / پنجره ) را در یک صفحه وب ایجاد ( قرار) داد.

از تگ iframe برای نمایش یک صفحه دیگر در صفحه HTML کنونی استفاده می شود.

 

نکات و توضیحات

معمولا مرورگرها از تگ آی فریم ( iframe ) پشتیبانی می کنند، ولی خب با این حال ما می تونیم یک متن به دلخواه درون تگ <iframe> قرار بدیم تا اگر مرورگر کاربر از این تگ پشتیبانی نکرد آن متن به کاربر نمایش داده شود.

مثال :

<iframe src="https://www.sitekade.com">
  <p>مرورگر شما از آی فریم پشتیبانی نمیکند</p>
</iframe>

 

مثال از تگ iframe در HTML

<iframe src="https://www.sitekade.com" width="400" height="350"></iframe>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <iframe>

Element
<iframe> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ iframe در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align left
right
top
middle
bottom
تراز یا موقعیت قرار گیری تگ آی فریم را مشخص می کند.
frameborder ۰

۱

برای کشیدن یک خط (بوردِر) به دور لبه های تگ آی فریم.
height pixels اندازه ارتفاع آی فریم را مشخص می کند.
longdesc URL یک مسیر/صفحه که دارای توضیحات بیشتر درباره محتوای آی فریم می باشد را مشخص می کند.
marginheight pixels میزان حاشیه (فاصله) از بالا و پایین آی فریم را مشخص می کند.
marginwidth pixels میزان حاشیه (فاصله) از راست و چپ آی فریم را مشخص می کند.
name text یک نام را برای آی فریم مشخص می کند.
sandbox allow-forms
allow-pointer-lock
allow-popups
allow-same-origin
allow-scripts
allow-top-navigation
قادر است مجموعه ای از محدودیت های اضافی برای محتویات <iframe> مشخص کند.
scrolling yes
no
auto
مشخص می کند که آیا اسکرول در آی فریم وجود داشته باشد یا خیر.
src URL یک آدرس/مسیر برای نمایش در تگ آی فریم.
srcdoc HTML_code برای قرار دادن محتوای HTML جهت نمایش درون تگ آی فریم.
width pixels اندازه عرض آی فریم را مشخص می کند.