آموزش HTML – تگ html

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ html در HTML

تگ html تگی است که ریشه ی یک صفحه ی وب را مشخص یا ایجاد می کند، این تگ بطور کلی ریشه و ستون اصلی یک صفحه وب می باشد که همانند ظرفی است برای نگهداری تمامی تگ های HTML .

تنها چیزی که درون این تگ قرار نخواهد گرفت دستورالعمل <DOCTYPE!> می باشد که این دستورالعمل همیشه قبل از تگ html میاید و نسخه ی اون سند یا صفحه وب را مشخص می کند.

پس دیگه بدونید که تگ html ریشه ی یک صفحه وب را ایجاد می کند و به مرورگرها میگوید که این صفحه یا سند یک صفحه ی HTML یا بطور کلی یک صفحه وب می باشد.

  • تگ <html> به مرورگر می گوید که این سند یک سند HTML است.
  • تگ <html> ریشه یک سند HTML را نمایش می دهد.
  • تگ <html> ظرفی برای تمام عناصر HTML است. (به غیر از اعلان <DOCTYPE> )

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML5 صفت جدید manifest اضافه شده است.

 

تفاوت بین HTML و XHTML

خصوصیت xmlns در XHTML لازم است، اما در HTML معتبر نیست.

با این حال اعتبارسنج HTML در http://w3.org نسبت به از قلم انداختن xmlns ها در اسناد XHTML شکایتی نمی کند، زیرا فضای نام xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml به طور پیش فرض (حتی اگر شما آن را اضافه نکرده باشید) به تگ <html> اضافه خواهد شد.

 

مثال از تگ html در HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>سایتکده ، آموزش آنلاین برنامه نویسی</title>
</head>
<body>
 
<p>این یک پاراگراف است !</p>
 
</body>
</html>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <html>

Element
<html> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ html در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
xmlns http://www.w3.org/1999/xhtml برای ایجاد یک فضای نام XML
(استفاده در فایل XHTML ضروری است)
manifest URL آدرس ذخیره سند را جهت نمایش مشخص می کند. (برای مرورگرهای آنلاین )