آموزش HTML – تگ head

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ head در HTML

تگ head یا تگ سَر یکی دیگر از تگ های زبان HTML می باشد که بطور کلی این تگ همانند یک ظرف می باشد برای نگهداری تگ هایی همچون :

  • تگ <title> – برای تعیین عنوان یک صفحه وب در مرورگرها
  • تگ <style> – برای اضافه کردن دستورات CSS
  • تگ <base> – برای ایجاد لینک های پایه در یک صفحه وب
  • تگ <link> – برای اتصال فایل های خارجی (مثه CSS) به صفحه HTML
  • تگ <meta> – برای اضافه کردن متاداده ها به صفحه وب
  • تگ <script> – برای اضافه کردن دستورات جاوااسکرپیت به صفحه وب

تگ <head> یک ظرف برای همه عناصر عنوان است.

تگ <head> باید شامل یک title برای سند باشد و می تواند شامل script ها باشد، مرورگر را به مکانی هدایت کند که style sheet ها رابیابد، اطلاعات meta را ارائه کند و غیره..

نکات و توضیحات

ما یک تگ داریم به اسم تگ تیتر h1-h6 (چون چنتا هستن میگیم تگ های تیتر یا هدینگ) و یک تگ داریم به اسم head که در این بخش باهاش آشنا شدید، این دوتا تگ کاملا باهمدیگر فرق می کنند.

تگ های تیتر میان و عناوین یا تیترهای مطالب را مشخص می کنند و اینکه تگ های تیتر درون تگ body مورد استفاده قرار می گیرد ولی تگ head همیشه قبل از تگ body قرار می گیرد و حاوی یکسری تگ های مربوط به صفحه وب می باشد.

در HTML4.01 استفاده/وجود تگ head در یک صفحه ی وب ضروری می باشد ولی در HTML5 این قابلیت وجود دارد که می توانید از این تگ در یک صفحه ی وب استفاده نکنید.

 

مثال از تگ head در HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  این قسمت می شود هد یک صفحه وب
</head>
<body>
<p>سایتکده ، آموزش آنلاین برنامه نویسی</p>
</body>
</html>

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.setbody{
 background-color:#9C27B0;
}
p{
color:white;
}
</style>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="سایتکده ، آموزش آنلاین برنامه نویسی">
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript, HTMLTags">
<meta name="author" content="مرتضی گنج">
</head>
<body class="setbody">
<p>سایتکده ، آموزش آنلاین برنامه نویسی</p>
</body>
</html>

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <head>

Element
<head> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ head در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
profile URL آدرس یک صفحه که حاوی یکسری قوانینی مرتبط با صفحه وب می باشد را تعریف می کند.