آموزش HTML – تگ frameset

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ frameset در HTML

تگ frameset در واقع یک ظرف است برای نگهداری تگ <frame> ، که بطور کلی با استفاده از آن می توان frame یا فریم (قاب / پنجره) را در یک صفحه ی وب ایجاد نمود.

با استفاده از این تگ می توان مشخص کرد که چه تعداد پنجره یا فریم برای نمایش محتوا ، داشته باشیم و همچنین با استفاده از صفات این تگ می توان میزان اندازه قاب/پنجره ها را مشخص نمود.

  • تگ <frameset> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
  • تگ <frameset> یک قاب را تعریف می کند.
  • تگ <frameset> یک یا چند عنصر <frame> را شامل می شود. هر عنصر <frame> می تواند حاوی سندی جداگانه باشد.
  • تگ <frameset> مشخص می کند که چه تعداد ستون یا ردیف باید در قاب قرار گیرد، هر کدام چند درصد / پیکسل از فضا را اشغال کند.
  • نکته: اگر می خواهید یک صفحه حاوی frames، را Validate (اعتبار) کنید لازم است که <DOCTYPE> به یکی از دو حالت “HTML Frameset DTD” یا “XHTML Frameset DTD” تنظیم شده باشد.

نکات و توضیحات

در حالت عادی و از نظر سئو سعی کنید از فریم ها (frame) در صفحات وبتان استفاده نکنید ، چرا که موتورهای جستجوگر، همچون گوگل قادر به درک و تفسیر محتوای فریم ها نمی باشند و گوگل از سایت هایی که از فریم استفاده کرده اند زیاد خوشش نمیاد.

لذا اگر مجبور هستید و می خواهید از فریم ها در یک صفحه ی وب استفاده نمایید، به گونه ای که این فریم ها مورد تایید و (از نظر موتورهای جستجوگر) معتبر باشند باید از <DOCTYPE!> های زیر استفاده نمایید.

برای HTML :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>

برای XHTML :

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”>

 

مثال از تگ frameset در HTML

<html>
 
<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="https://www.sitekade.com">
  <frame src="https://www.sitekade.com/shop">
</frameset> 
 
</html>

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <frameset>

Element
<frameset> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ frameset در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
cols pixels
%
*
تعداد یا اندازه ستون های ، فریم ها را مشخص می کند.
rows pixels
%
*
تعداد یا اندازه سطرهای ، فریم ها را مشخص می کند.