آموزش HTML – تگ form

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ form در HTML

تگ form همانطور که از اسمش هم مشخصه می تونه یک یا چندین فرم رو در یک صفحه ی وب ایجاد یا تعریف نماید.

تگ <form> به منظور ایجاد یک فرم HTML، برای دریافت ورودی از سمت کاربر استفاده می شود.

تگ <form> می تواند یک یا چند عنصر از عناصر فرم زیر را شامل شود:

 • تگ <input>
 • تگ <textarea>
 • تگ <button>
 • تگ <select>
 • تگ <option>
 • تگ <optgroup>
 • تگ <fieldset>
 • تگ <label>

 

نکات و توضیحات

در HTML5 دو (۲) صفت (autocomplete و novalidate) برای تگ فرم اضافه شده است و همچنین صفت accept در HTML5 حذف شده است.

در XHTML برای مشخص کردن نام یک فرم باید از صفت ID استفاده نماییم ، ولی در HTML از صفت Name می توانیم به راحتی استفاده نماییم.

 

مثال از تگ form در HTML

<form action="get-data.php" method="get">
 نام: <input type="text" name="fname"><br>
 نام خانوادگی: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="ارسال">
</form> 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <form>

Element
<form> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ form در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
accept file_type در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مشخص کننده یک لیست از مجموعه قابل قبول از فایل هایی که سرور می پذیرد (این فایل ها می توانند از طریق آپلود فایل، ارسال شوند).

accept-charset character_set کد کردن کاراکترها که برای ارسال فرم ها به کار می رود را مشخص می کند.
action URL مشخص می کند که داده های یک فرم به کجا (سرور) ارسال شوند.
autocomplete on
off
قابلیت تکمیل خودکار فیلدهای فرم را مشخص می کند.
enctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
نحوه ی کدگذاری داده های یک فرم را در هنگام ارسال به سرور مشخص می کند. (فقط برای متد Post عمل می کند)
method get
post
نحوه چگونگی ارسال داده های یک فرم را به سرور مشخص می کند.
name text یک نام را برای فرم مشخص می کند.
novalidate novalidate برای تعریف اینکه داده های یک فرم در هنگام ارسال به سرور اعتبارسنجی نشوند.
target _blank
_self
_parent
_top
نحوه نمایش صفحه مقصد (صفحه نتیجه نمایش فرم) را مشخص می کند.