آموزش HTML – تگ font

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ font در HTML

تگ font همان طور که از اسمش هم مشخصه ، با استفاده از آن می توان ( نام فونت ، اندازه فونت و رنگ فونت ) یک محتوا را مشخص و ایجاد کرد.

  • تگ <font> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. شما می توانید از CSS استفاده کنید.
  • تگ <font> مشخص کننده font face ،font size و color برای یک متن است.

 

مثال از تگ font در HTML

<font face="tahoma" size="2" color="blue">سایتکده ، آموزش آنلاین برنامه نویسی</font>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ font در HTML

Element
<font> بله  بله بله بله بله

جدول صفات تگ font در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
color rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مشخص کننده color در یک متن

face font_family

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نام فونت یا فونت فامیلی (نوع/خانواده فونت) را مشخص می کند.

size number

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

اندازه فونت را مشخص می کند.