آموزش HTML – تگ figure

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تگ figure در HTML

تگ figure تگی است که با استفاده از آن می توان محتوای مستقلی همچون (تصاویر،نمودارها،کدها،لیست ها و..) را در یک صفحه ی وب به نمایش گذاشت.

  • تگ <figure> محتوای خود مانند تصاویر، نمودار ها، عکس ها، لیست کد و … را مشخص می کند.
  • در حالی که محتوای عنصر <figure> با جریان اصلی سند مرتبط است،جایگاهی مستقل دارد و در صورتی که این عنصر حذف شود، نباید تاثیری بر جریان اصلی بگذارد.
  • تگ <figure> یک تگ جدید در HTML5 است.
  • با استفاده از تگ figcaption می توان برای محتوای تگ figure یک عنوان/کپشن مشخص کرد.

 

مثال از تگ figure در HTML

<figure>
  <img src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/pulpit.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">
</figure>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ figure در HTML

Element
<figure> ۶٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱