آموزش HTML – تگ dt

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/01 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ dt در HTML

تگ dt تگی است که با استفاده از آن می توان عنوان/نام یا آیتم های یک لیست توضیحی ( لیست دارای توضیحات ) را مشخص کرد.

ما برای ایجاد یک لیست توضیحی ، باید از تگ dl و برای ایجاد آیتم های لیست از تگ dt و در نهایت برای ایجاد توضیحات از تگ dd استفاده نماییم.

  • تگ <dt> یک عبارت یا اسم را در لیست توضیحات مشخص می کند.
  • تگ <dt> به همراه تگ <dl> (لیست های تعریفی را مشخص می کند) و <dd> (که آیتم های موجود در لیست را توضیح می دهد) استفاده می شود.

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01، تگ <dt> یک آیتم در لیست تعریفی مشخص می کند.

در HTML5، تگ <dt> یک عبارت یا اسم در لیست توضیحات مشخص می کند.

 

مثال از تگ dt در HTML

<dl>
 <dt>Sitekade.com</dt>
    <dd>آموزش آنلاین برنامه نویسی</dd>
 <dt>HTML</dt>
    <dd>آموزش زبان نشانه گذاری</dd>
 <dt>Php</dt>
    <dd>برنامه نویسی تحت وب</dd>
</dl>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dt>

Element
<dt> بله بله بله بله بله