آموزش HTML – تگ dl

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/01 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ dl در HTML

تگ dl تگی است که با استفاده از آن می توان یک لیست تعریفی یا لیست دارای توضیحات ایجاد نمود.

ما برای ایجاد یک لیست توضیحی ، باید از تگ dl و برای ایجاد آیتم های لیست از تگ dt و در نهایت برای ایجاد توضیحات از تگ dd استفاده نماییم.

  • تگ <dl> یک لیست توضیحات را ایجاد می کند.
  • تگ <dl> به همراه تگ <dt> (که آیتم های موجود در لیست را مشخص می کند) و <dd> (که آیتم های موجود در لیست را توضیح می دهد) استفاده می شود.

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01، تگ <dl> یک لیست تعریفی ایجاد می کند.

در HTML 5، تگ <dl> یک لیست توضیحات ایجاد می کند.

 

مثال از تگ dl در HTML

<dl>
 <dt>Sitekade.com</dt>
    <dd>آموزش آنلاین برنامه نویسی</dd>
 <dt>HTML</dt>
    <dd>آموزش زبان نشانه گذاری</dd>
 <dt>Php</dt>
    <dd>برنامه نویسی تحت وب</dd>
</dl>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dl>

Element
<dl> بله بله بله بله بله