آموزش HTML – تگ dfn

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/31 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ dfn در HTML

تگ dfn تگی است که با استفاده از آن می توان یک اصطلاح را تعریف کرد، یا خودمونی تر بخوایم بگیم با استفاده از این تگ می تونیم یک کلمه یا یک واژه یا یک اصطلاح را تعریف نماییم (برای مرورگرها و موتورهای جستجوگر و همچنین انسان ها).

تگ <dfn> یک تگ تعریفی است و یک عبارت تعریفی را مشخص می کند.

 

مثال از تگ dfn در HTML

<p><dfn>سایتکده</dfn> یک وب سایت آموزشی  در ضمینه برنامه نویسی و الکترونیک می باشد .</p> 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dfn>

Element
<dfn> بله بله بله بله بله