آموزش HTML – تگ del

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ del در HTML

تگ del همانطور که از اسمش هم مشخصه برای حذف محتوا/متن از یک صفحه ی وب مورد استفاده قرار می گیرد، که معمولا متنی که درون این تگ قرار گرفته می شود بروی آن یک خط کشیده می شود. (این یعنی محتوا حذف شده است)

اینکه با استفاده از این تگ بروی محتوا خط کشیده می شود، برای موتورهای جستجوگر و مرورگرها به این معنی می باشد که محتوای مورد نظر حذف شده است و موتورهای جستجوگر باید به دید یک محتوای حذف شده به آن محتوا نگاه کنند.

تگ <del> یک قسمت از متن را که از سند حذف شده است نمایش می دهد.

 

مثال از تگ del در HTML

<p>زبان برنامه نویسی مورد علاقه من <del>HTML</del> <ins>PHP</ins> است .</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <del>

Element
<del> بله بله بله بله بله

جدول صفات تگ del در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD شخص کردن تاریخ و زمان دقیق حذف شدن محتوای مورد نظر.
سال-ماه-روز-Tساعت:دقیقه:ثانیهTZD (منطقه زمانی)
cite URL آدرس یک صفحه که در آن دلیل حذف شدن محتوا را توضیح داده باشد.