آموزش HTML – تگ data

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ data در HTML

تگ data تگی است که با استفاده از آن می توان یک محتوای قابل خواندن یا قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم را ایجاد نمود.

بطور کلی این تگ هم می تواند یک محتوا/مقدار را برای ماشین های مترجم ایجاد نماید که برای آنها قابل ترجمه و خواندن باشد و هم برای ما انسان ها که توسط مرورگرها رِندِر (Rendering) می شوند.

 

مثال از تگ data در HTML

<ul>
  <li><data value="6653">کیف دستی زنانه</data></li>
  <li><data value="6654">کیف دستی مردانه</data></li>
  <li><data value="6655">کیف مدرسه ای بچگانه</data></li>
</ul>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <data>

Element
<data> ۶۲٫۰ ۲۲٫۰ بله خیر ۴۹٫۰

 

جدول صفات تگ data در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
value machine-readable value یک مقدار/محتوا قابل ترجمه را برای ماشین های مترجم مشخص می نماید.