آموزش HTML – تگ code

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ code در HTML

تگ code تگی است که ما با استفاده از آن می توانیم یک تکه کد (معمولا کدهای کامپیوتری) را درون یک صفحه ی وب تعریف نماییم.

برای مثال در همین سطر، بنده کلمه Matn Dakhele Tag Code را درون تگ Code قرار داده ام، در حالت عادی این تگ شکل شمایل خاصی ندارد ولی ما با استفاده از CSS می تونیم به دلخواه به این تگ استایل بدهیم.

مثال از تگ code در HTML

<style>
.sitekade_code {
 background-color:#f2f2f2;
 color:crimson;
 padding:5px;
 font-weight:bold;
 font-size:15px;
}
</style>
<p>Yek Matn Mamooli <code class="sitekade_code">Matn Dakhele Tag Code</code> Edame Matne MAmooli .</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <code>

Element
<code> بله بله بله بله بله