آموزش HTML – تگ cite

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ cite در HTML

تگ <cite>تگی است که با استفاده از آن می توان عنوان یک کار ( نام کتاب ، موسیقی ، فیلم و.. ) را مشخص نمود.

نکته: نام و نام خانوادگی یک فرد نمی تواند عنوان یک کار باشد.

 

مثال از تگ <cite> در HTML

<div style="text-align:center;">
<img src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2019/12/the_scream.jpg">
<p><cite>The Scream</cite> کاری از نقاش معروف ادوارد مانچ</p>
</div>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <cite>

Element
<cite> بله بله بله بله بله