آموزش HTML – تگ center

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ center در HTML

تگ center تگی است که با استفاده از آن می توان متن/محتوا را در وسط صفحه قرار داد.

نکته : تگ <center> در HTML5 پشتیبانی نمی شود. به جای آن از CSS استفاده کنید. 

 

مثال از تگ center در HTML

<center>نمایش متن در وسط صفحه توسط تگ Center </center> 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ center در HTML

Element
<center> بله بله بله بله بله