آموزش HTML – تگ big

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ big در HTML

تگ <big> در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای آن می توان از CSS استفاده کرد.

تگ <big> قسمتی از متن را که در مابین آن قرار می گیرد را  درشت تر نشان می دهد.

 

مثال و تمرین از تگ big در HTML

<p>سایتکده مرجع آنلاین <big>برنامه نویسی</big><p>

تمرین کنید !

پشتیبانی مرورگرها از تگ <big> 

Element
<big> بله بله بله بله بله