آموزش HTML – تگ base

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ <base> در HTML

تگ base تگی است که ما با استفاده از آن می توانیم یک آدرس پایه را برای تمامی لینک های موجود در یک صفحه تعریف نماییم.

آدرس پایه یا همون لینک پایه در یک صفحه ی وب یعنی شما یک آدرس یا یک لینک رو به عنوان لینک پایه صفحه مشخص می نمایید ، بعد در هر کجای صفحه که خواستید لینک ایجاد کنید باید اون لینک بصورت نسبی (Relative) و مرتبط با لینک پایه اصلی تعریف می شود.

نکته و ترفندهای تگ <base>

  • تگ <base> را به عنوان اولین عنصر در <head> قرار دهید تا سایر اجزای موجود در این بخش از اطلاعات <base> استفاده کنند.
  • برای تگ <base> باید از صفت href یا target و یا هر دو استفاده کنیم.

 

مثال و تمرین از تگ base در HTML

مثال شماره ۱ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base href="https://www.sitekade.com/cat/articles/">
</head>
<body>
 
<a href="programming">آموزش برنامه نویسی</a> 
<br>
<a href="seo">آموزش SEO</a>
 
</body>
</html>

 

مثال شماره ۲ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <base href="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2019/11/">
</head>
<body>
<img src="The-7-Most-In-Demand-Programming-Languages-of-2019-Header-150x150.jpg">
</body>
</html>

 

جدول صفات تگ base در HTML

نام صفت مقدار توضیحات
href URL برای تمام URL های نسبی موجود در صفحه یک URL پایه مشخص می کند.
target _blank
_parent
_self
_top
framename
برای تمام لینک ها و فرم های موجود در صفحه یک target از قبل تعیین شده مشخص می کند.

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <base> 

Element
<base> بله بله بله بله بله