آموزش HTML – تگ b

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ b در HTML

تگ b تگی است که با استفاده از آن می توان یک متن را بصورت برجسته یا در واقع همون bold شده ایجاد و به نمایش گذاشت.

تگ b در دسته ی تگ های فرمت بندی یا قالب بندی متن ها در HTML می باشد، فرمت بندی یا قالب بندی یعنی اینکه ما با استفاده از این تگ ها می تونیم با متن ها کار کنیم.

تفاوت تگ <b> و <strong> در HTML

تگ <b> و <strong> از نظر ظاهری با هم هیچ فرقی ندارند و تنها تفاوت بین این دو تگ تفاوت معنایی برای مرورگرها و موتورهای جستجو می باشد . متنی که درون تگ strong قرار می گیرد برای مرورگر یک متن مهم و با ارزش محتوایی حساب می شود ولی متنی که درون تگ b قرار می گیرد برای مرورگر فقط یک متن ساده هست که بولد شده یا پررنگ شده است.

نکته ها و ترفندها تگ <b>

با توجه به مشخصات HTML5، تگ <b> باید به عنوان آخرین راه حلی باشد که به کار می رود و در شرایطی از آن استفاده می کنیم که هیچ تگ مناسب تری موجود نباشد. در HTML5 برای عناوین از تگ ها <h1> تا <h6> ، برای نمایش تاکید شده متن از تگ <em>، برای متن های مهم از تگ <strong> و برای متن های هایلایت شده از تگ <mark> استفاده می کنیم.

مثال و تمرین از تگ b در HTML

<p>این یک متن معمولی است - <b>و این یک متن بولد شده می باشد</b>.</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگر ها از تگ <b>

 

Element
<b> بله بله بله بله بله