آموزش HTML – تگ article

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ article در HTML

تگ article تگی است که ما با استفاده از آن می توانیم یک محتوای مستقل را در یک صفحه ی وب ایجاد نماییم.

کلمه Article در لغت به معنای مقاله می باشد، این یعنی ما با استفاده از تگ <article> می توانیم مقاله یا  به طور مثل مطالب و یا بطور کلی پست های وب سایت را  درون این تگ قرار دهیم.

وقتی مرورگر تگ <article> را می بیند متوجه می شود که محتوای درون تگ <article> یک محتوای مستقل است محتوایی که می تواند معنی و مفهموم داشته باشد، محتوایی که با بقیه قسمت های یک سایت می تواند فرق داشته باشد.

تگ <article> محتوایی مستقل و جامع را مشخص می کند.

یک Article باید به تنهایی دارای معنا و مفهوم باشد و بتوان آن را مستقل از سایر اجزای سایت در مکان های مختلف ارائه داد.

درون تگ article هر عنصری که لازم باشد استفاده می شود.

تگ های img ، a ، section ، p ، span ، h1-h6 ، div و… برخی از تگ هایی است که در صورت نیاز درون تگ article یا تگ مقالات استفاده می شود.

معمولا از تگ <article> برای ایجاد موارد زیر در یک وب سایت مورد استفاده قرار می گیرد :

 • مطالب انجمن
 • مطالب سایت
 • پست های خبری
 • نظرات یا کامنت های وب سایت

نکات مهم و کاربردی تگ <article>

 • درون یک تگ article یا تگ مقالات استاندارد برای ساخت Header یک پست باید از تگ سربرگ <header> استفاده کنید.
 • درون یک تگ article استاندارد برای ساخت footer یک پست باید از پا برگ <footer> استفاده کنید.
 • درون یک تگ article استاندارد برای ساخت عنوان پست حتما از تگ های هدینگ استفاده کنید.
 • تگ article یا تگ مقالات دارای یک تگ باز ( <article> ) و یک تگ بسته ( </article> ) می باشد.
 • تگ article یا تگ مقالات درون خود می تواند شامل گروهی از عناصر HTML برای ساخت محتوا و عناصری مستقل باشد

نمونه کد از تگ <article> 

<article>
 <h1>سایتکده آموزش آنلاین برنامه نویسی</h1>
 <p>در سایتکده زبان برنامه نویسی مورد نظر خود را انتخاب و آموزش ببینید </p>
</article>

 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ article در HTML

Element
<article> ۶٫۰  ۴٫۰ ۹٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱