آموزش HTML – تگ applet

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/14 | بخش : آموزش HTML

تگ applet تگی است که با استفاده از آن می توان اپلت ها را در یک صفحه ی وب فراخوانی (ایجاد) و یا قرار داد.

برنامک یا اپلت یا به انگلیسی: applet ، یک نرم‌افزار کاربردی کوچک است که در زمینه و متن برنامه دیگری اجرا می‌شود و یکی از ویژگی های مهم آن این است که فقط در سرویس گیرنده اجرا می شود.

کاربرد تگ<applet> در HTML

  • تگ <applet> برای فراخوانی برنامه های کوچک جاوا که تنها سمت کاربر اجرا می شود و اپلت نام دارد استفاده می شود.
  • تگ <applet> در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای آن می توان از تگ <object> استفاده کرد.
  • تگ <applet> یک applet، جاسازی شده (embedded) را تعریف می کند.

مثال از تگ applet در HTML

<applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">
Java applet that draws animated bubbles.
</applet>

 

جدول صفات تگ applet در HTML

در جدول زیر می توانید صفات به همراه مقادیری را که می توان در این تگ استفاده کرد را مشاهده نمایید.

صفات ضروری تگ <applet>

نام صفت مقدار توضیحات
code URL نام فایل یک applet جاوا را اختصاص می دهد.
object Name برای مشخص کردن یک مرجع/منبع به نمایندگی سریال از یک اپلت را مشخص می کند.

صفات اختیاری تگ <applet>

نام صفت مقدار توضیحات
align left
right
top
bottom
middle
baseline
تراز بندی اپلت را مشخص می کند.
alt text یک متن جایگزین را برای اپلت مشخص می کند.
archive URL آدرس فایل آرشیو را مشخص می کند.
codebase URL آدرس نسبی پایه را در صفت code برای اپلت مشخص می کند.
height pixels اندازه ارتفاع اپلت را مشخص می کند.
hspace pixels میزان فاصله افقی را در اطراف یک اپلت مشخص می کند.
name name یک نام برای اپلت مشخص می کند. (برای استفاده در اسکریپت ها)
vspace pixels میزان فاصله عمودی را در اطراف یک اپلت مشخص می کند.
width pixels اندازه عرض اپلت را مشخص می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ applet در HTML

Element
<applet> خیر  بله بله بله خیر